. )

, ! .


»  . ) »  » 


1 3 3

1

, ! ? .

0

2

"" . . https://technik.ua/ru/produktsiya/shnek … nye-shneki . . . .

0

3

«»»  . ) »  »